Persbericht : Fusie stichtingen Spirit en OOP belandt in volgende fase

Diemen, 7 oktober 2016

De schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair (OOP) hebben het onderzoek naar fusie afgerond. Zij hebben besloten de gemeenten nu een advies over de fusie te vragen. Tevens ligt de fusierapportage bij de GMR’en ter advisering en instemming voor. Na deze stappen zal er een advies gevraagd worden bij de commissie Fusietoets.  Spirit en OOP hopen per 1 augustus 2017 (of op de eerst mogelijke datum daarna) samen te kunnen worden gebracht onder één gezamenlijke samenwerkingsstichting.

Na informele gesprekken met zowel het personeel als de ouders uit de GMR ‘en kan nu het formele traject volgen. Dit betekent dat bij de betrokken partijen tot nu toe het gevoel leeft dat de fusie een meerwaarde is voor de leerlingen, hun ouders, het personeel en de scholen.

Schoolbestuurder Jan Boomsma (Stichting Spiritbassischolen):  “OOP en Stichting Spiritbasisscholen zijn twee gelijkwaardige partners in dit proces. Beide organisaties verschillen qua omvang en identiteit. Onderwijsinhoudelijk gezien hebben we veel overeenkomsten en liggen we in elkaars verlengde. Deze bestuurlijke fusie is een mooie stap om de scholing en professionalisering van alle leerkrachten te blijven verbeteren.”

Schoolbestuurder Alan Bains (Stichting OOP) : “Onze voorgenomen bestuurlijke fusie zal geen gevolgen hebben voor klassengrootte of de personeelsomvang. De scholen zullen hun eigen identiteit of werkwijze behouden. Bij het samengaan in één samenwerkingsstichting blijven de openbare scholen openbaar en de bijzondere scholen bijzonder. Wel denken we door een bestuurlijke fusie op een meer efficiënte en betere manier ondersteuning te kunnen geven aan onze schoolleiders.”

                                                                      -*-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Boomsma (Stichting Spiritbasisscholen) & Alan Bains (Stichting OOP)

Boomsma: 020 – 753 11 44

Bains: 020-6952135