Persbericht: Stichtingen Spirit en OOP dienen fusieaanvraag in bij Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO)

Diemen, 18 juli 2017

De schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen (Spirit) en Openbaar Onderwijs Primair (OOP) dienen hun fusieaanvraag in bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Het doel is om een positief advies te krijgen van de minister van onderwijs zodat de scholen van Spirit en OOP in het najaar van 2017 samen worden gebracht onder één gezamenlijke stichting.

Deze stap volgt op de positieve reacties van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) van beide stichtingen en de betrokken gemeenten op hun voorgenomen fusie. Deze partijen hebben hun fiat gegeven aan de plannen om te gaan fuseren.

Het is nu nog niet exact bekend wanneer de CFTO met het advies komt aan de minister van Onderwijs. De verwachting is dat in het najaar van 2017 meer bekend is. De CFTO onderzoekt de fusieaanvraag om de bewindvoerder te adviseren over de vraag of een voorgenomen fusie kan worden goedgekeurd en mag daar maximaal dertien weken de tijd voor nemen.

Schoolbestuurder Jan Boomsma (Spirit) en schoolbestuurder Alan Bains (OOP) verwachten dat door het bundelen van de krachten in de toekomst meer financiële slagkracht ontstaat en er meer tijd vrijkomt om de verdere professionalisering van leerkrachten mogelijk te blijven maken. Met als uiteindelijk doel om zo iedere dag een leerling beter te laten leren dan de dag daarvoor.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Boomsma (Stichting Spiritbasisscholen) en Alan Bains (Stichting OOP)
Jan Boomsma: 020 – 753 11 44 / Alan Bains: 020 – 695 21 35