Persbericht:​ ​Groen​ ​licht​ ​voor​ ​fusie​ ​Stichting​ ​Spirit​ ​en​ ​OOP

Diemen,​ ​12​ ​december​ ​2017

De​ ​schoolbesturen​ ​Stichting​ ​Spiritbasisscholen​ ​(Spirit)​ ​en​ ​Openbaar​ ​Onderwijs​ ​Primair​ ​(OOP)​ ​gaan​ ​fuseren op​ ​bestuursniveau.​ ​De​ ​Dienst​ ​Uitvoering​ ​Onderwijs​ ​(DUO)​ ​heeft​ ​namens​ ​de​ ​minister​ ​van​ ​Onderwijs,​ ​Cultuur en​ ​Wetenschap​ ​(OCW)​ ​ingestemd​ ​met​ ​de​ ​fusieplannen​ ​van​ ​beide​ ​schoolbesturen.​ ​Dit​ ​betekent​ ​dat​ ​beide besturen​ ​de​ ​fusie​ ​nu​ ​concreet​ ​gaan​ ​uitvoeren.​ ​Zij​ ​hebben​ ​het​ ​plan​ ​met​ ​ingang​ ​van​ ​het​ ​schooljaar​ ​2018-2019 gefuseerd​ ​te​ ​zijn.​ ​De​ ​exacte​ ​fusiedatum​ ​zal​ ​nog​ ​worden​ ​bepaald.
Schoolbestuurder​ ​Jan​ ​Boomsma​ ​(Spirit)​ ​en​ ​schoolbestuurder​ ​Alan​ ​Bains​ ​(OOP)​ ​zijn​ ​blij​ ​met​ ​de​ ​Haagse goedkeuring​ ​voor​ ​de​ ​fusie.​ ​De​ ​bestuurders​ ​verwachten​ ​dat​ ​door​ ​het​ ​bundelen​ ​van​ ​de​ ​krachten​ ​in​ ​de toekomst​ ​meer​ ​financiële​ ​slagkracht​ ​ontstaat​ ​en​ ​er​ ​meer​ ​tijd​ ​vrijkomt​ ​om​ ​de​ ​verdere​ ​professionalisering van​ ​leerkrachten​ ​mogelijk​ ​te​ ​blijven​ ​maken.​ ​Het​ ​uiteindelijke​ ​doel​ ​van​ ​de​ ​fusie​ ​is​ ​om​ ​iedere​ ​dag​ ​een​ ​leerling beter​ ​te​ ​laten​ ​leren​ ​dan​ ​de​ ​dag​ ​daarvoor. ​ ​​ ​​ ​

​​ ​​-*-

Voor​ ​meer​ ​informatie​ ​kunt​ ​u​ ​contact​ ​opnemen​ ​met​ ​Jan​ ​Boomsma​ ​(Stichting​ ​Spiritbasisscholen)​ ​en​ ​Alan Bains​ ​(Stichting​ ​OOP)
Jan​ ​Boomsma:​ ​​ ​020​ ​–​ ​753​ ​11​ ​44​ ​​ ​/​ ​Alan​ ​Bains:​ ​020​ ​–​ ​695​ ​21​ ​35